Language: VN

Currency: VND

0
  • You have no bookmark.

Clear all
  • You have no item to compare.

Sign In

Ngày có hiệu lực: 12/03/2023, theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

Chúng tôi tại Công ty Cổ phần Best Home Land tôn trọng quyền riêng tư của khách truy cập và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của họ. Chính sách bảo mật này quản lý cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo quản và tiết lộ thông tin thu thập được từ người dùng trên trang web của chúng tôi, rent.besthomeland.vn.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ người dùng theo nhiều cách khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc khách truy cập vào trang web của chúng tôi, đăng ký trên trang web, đăng ký nhận tin tức, điền vào biểu mẫu và liên quan đến các hoạt động, dịch vụ, tính năng hoặc tài nguyên khác mà chúng tôi cung cấp trên trang web của chúng tôi. Người dùng có thể được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ email, số điện thoại và các thông tin cá nhân khác nếu thích hợp.

Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Đã Thu Thập

Chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cho các mục đích sau đây:

Cải thiện dịch vụ khách hàng: Thông tin cung cấp giúp chúng tôi phản hồi hiệu quả hơn đối với các yêu cầu hỗ trợ khách hàng của người dùng.

Tùy chỉnh trải nghiệm người dùng: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để hiểu cách mà người dùng tương tác với trang web của chúng tôi và điều chỉnh trải nghiệm của họ tương ứng.

Cải thiện trang web của chúng tôi: Chúng tôi có thể sử dụng phản hồi từ người dùng để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Gửi email định kỳ: Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email để gửi thông tin và cập nhật cho người dùng liên quan đến các yêu cầu hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan khác của họ.

Cách Chúng Tôi Bảo Vệ Thông Tin Của Bạn

Chúng tôi áp dụng phương pháp thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu phù hợp và các biện pháp bảo mật để ngăn chặn truy cập, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy trái phép thông tin cá nhân của bạn, tên người dùng, mật khẩu, thông tin giao dịch và dữ liệu được lưu trữ trên trang web của chúng tôi.

Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Của Bạn

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của người dùng cho bên thứ ba. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin dân số tổng hợp không liên kết với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào liên quan đến khách truy cập và người dùng với các đối tác kinh doanh, đối tác liên kết đáng tin cậy và nhà quảng cáo.

Trang Web của chúng tôi có thể chứa quảng cáo hoặc nội dung khác liên quan đến các đối tác, nhà cung cấp, nhà quảng cáo, nhà tài trợ, người cấp phép và bên thứ ba khác. Chúng tôi không kiểm soát nội dung hoặc liên kết xuất hiện trên các trang web này và không chịu trách nhiệm về các thực tiễn được sử dụng bởi các trang web được liên kết đến hoặc từ trang web của chúng tôi.

Thay đổi Chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Chúng tôi khuyến khích người dùng thường xuyên kiểm tra trang này để cập nhật về cách chúng tôi đang giúp bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập. Bạn chấp nhận và đồng ý rằng việc xem xét định kỳ Chính sách bảo mật này và nhận biết các sửa đổi là trách nhiệm của bạn.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật này hoặc các thực tiễn của trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email của công ty: info@besthomeland.vn.