Language: VN

Currency: VND

0
  • You have no bookmark.

Clear all
  • You have no item to compare.

Sign In

Chào mừng bạn đến với rent.besthomeland.vn (theo sau là “Trang web”), một trang web liệt kê bất động sản được vận hành bởi Công ty Cổ phần Best Home Land (“chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản sử dụng (“Điều khoản”). Nếu bạn không đồng ý với những Điều khoản này, vui lòng không truy cập hoặc sử dụng Trang web.

I. Sử dụng của trang web

Trang web này dành cho sử dụng cá nhân, phi thương mại của cá nhân tìm kiếm thuê hoặc cho thuê bất động sản được liệt kê trên Trang web. Bạn chỉ có thể sử dụng Trang web cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với những Điều khoản này.

II. Tài khoản người dùng

Để truy cập vào một số tính năng của trang web, bạn có thể bắt buộc phải đăng ký tài khoản. Khi đăng ký tài khoản, bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về bản thân và cập nhật thông tin đó kịp thời nếu có thay đổi. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình, và giới hạn quyền truy cập vào tài khoản của bạn.

III. Nội dung

Tất cả nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, đồ họa, logo, hình ảnh, phần mềm và tệp âm thanh hoặc video, là tài sản của [TÊN CÔNG TY] hoặc các bên cấp phép và được bảo vệ bởi các luật bản quyền, thương hiệu và sở hữu trí tuệ khác. Bạn không được sử dụng hoặc tái sản xuất bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

IV. Các danh sách

Trang web cung cấp một nền tảng cho chủ sở hữu tài sản hoặc đại lý (“Người liệt kê”) để liệt kê tài sản để cho thuê hoặc cho thuê, và cho người dùng tìm kiếm và hỏi thông tin về các tài sản đó. Chúng tôi không sở hữu hoặc quản lý bất kỳ tài sản nào được liệt kê trên trang web, và chúng tôi không ủng hộ bất kỳ Người liệt kê hoặc tài sản của họ nào.

V. Hành vi của người dùng

Bạn đồng ý sử dụng trang web một cách phù hợp với tất cả các luật pháp và quy định áp dụng. Bạn không được sử dụng trang web để:

Đăng tải hoặc truyền bất kỳ nội dung nào vi phạm pháp luật, gây hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, bôi nhọ, khiếm nhã, khuấy động sự riêng tư của người khác, ghê tởm hoặc có tính chất phân biệt chủng tộc, sắc tộc hoặc ngôn ngữ khác;

Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào, hoặc thông qua khai báo giả mạo hoặc nói dối khác để đại diện cho một cá nhân hoặc thực thể;

Làm giả tiêu đề hoặc thay đổi thông tin nhận dạng khác nhằm che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung nào được truyền qua Trang web;

Đăng tải hoặc truyền bất kỳ quảng cáo không đề nghị hoặc tài liệu khuyến mại, hoặc các hình thức yêu cầu khác;

Thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng khác mà không có sự đồng ý rõ ràng của họ;

Can thiệp hoặc làm gián đoạn trang web hoặc máy chủ hoặc mạng kết nối với trang web;

Vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định áp dụng nào.

VI. Miễn trừ trách nhiệm

Trang web được cung cấp “như là”, và “có sẵn”, mà không có bất kỳ bảo hành hoặc điều kiện nào, bao gồm nhưng không giới hạn vào các bảo hành ngụ ý về tính thương mại, đầy đủ phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời hoặc đáng tin cậy của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào có sẵn trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn vào thông tin về danh sách tài sản, hồ sơ của người đăng danh sách, và nhận xét của người dùng.

VII. Giới hạn trách nhiệm

Trong bất kỳ trường hợp nào, [TÊN CÔNG TY] hoặc các công ty liên kết, quan chức, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý của nó không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, trừng phạt hoặc hậu quả nào phát sinh ra hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web hoặc bất kỳ nội dung hoặc dịch vụ nào được cung cấp thông qua Trang web.

VIII. Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và miễn trừ Công ty Cổ phần Best Home Land và các công ty liên kết, quan chức, giám đốc, nhân viên và đại lý của nó khỏi bất kỳ khiếu nại, thiệt hại, trách nhiệm và chi phí nào, bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý, phát sinh ra hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web của bạn, vi phạm của bạn.